THE PLAY

To Kill a Machine: Scriptography Productions

To Kill a Machine tells the life-story of war-time cryptanalyst Alan Turing. It is a story about the importance of truth and injustice and about the importance of keeping and of revealing secrets.

The play examines his pioneering work considering whether a machine could think asking the questions: what then is the difference between a human and a machine and if a human is prevented from thinking, do they then become a machine?

At the heart of the play is a powerful love story which questions the meaning of humanity, and the importance of freedom and considers how these questions are played out in relation to Turing’s own life, death and posthumous re-evaluation. It is the story of Turing the genius, Turing the victim and Turing the constant, in a tumultuous world.

both play and production are highly impressive, boding well for the future of what appears to be an ambitious new company”.  Othniel Smith

The script will be further developed and premiered in Aberystwyth in May 2015 before a tour of Wales and the UK which will include Edinburgh Fringe Festival and will be touring the world in 2016.

To Kill a Machine: Scriptography ProductionsY mae To Kill A Machine yn adrodd hanes bywyd y cel-ddadansoddwr Alan Turing. Y mae’n stori am bwysigrwydd gwirionedd a phwysigrwydd cadw a datgelu cyfrinachau.

Drwy ddadansoddi ei waith arloesol ar allu peiriannau i feddwl, holwn beth yw’r gwahaniaeth rhwng person a pheiriant, ac os na chaiff person yr hawl i’w feddyliau a’i deimladau, ai peiriant ydyw?

Calon y ddrama yw stori serch sydd yn cwestiynu, drwy hanes bywyd, marwolaeth a’r gydnabyddiaeth gyfoes o arwyddodad Alan Turing a’i waith,  ystyr bod yn ddynol a phwysigrwydd rhyddid. Hanes ydyw am Turing yr athrylith, Turing y dioddefwr a’r Turing cyson mewn byd sydd yn newid.

‘y mae’r ddrama a’r cynhyrchiad yn arbennig, sydd yn argoeddi’n dda ar gyfer dyfodol yr hyn sydd yn ymddangos fel cwmni newydd uchelgeisiol.’