It is Opening Night

To Kill a Machine opens tonight at Arad Goch, Bath St, Aberystwyth Wednesday 6th May, ahead of performances tomorrow Thursday 7th May and Friday 8th May before we start our tour of Wales at Theatr  Brycheiniog on Saturday 9th May.

We are very excited to finally be able to share this stunning new play by Aberystwyth playwright Catrin Fflur Huws about Alan Turing which focuses on his heartbreaking life story. Not enough people know his story and of those who do not enough is known about the tragic circumstances of his life and death and we are very proud to be able to be part of the legacy Alan Turing deserves.

Alan Turing is played by Gwydion Rhys, The Betray is played by Rick Yale, The Friend by Francois Pandolfo and The Interrogator by Robert Harper. The play is directed by Angharad Lee.

Today marks the start of a new journey for this play which began three years ago as a short play as part of the Aberystwyth Arts Centre and Sherman Cymru Spread the Word project.

For the last three weeks Arad Goch has made the company extremely welcome and provided a home for the company to develop and prepare this innovative and unique piece of theatre with audiences. They have provided us not only a space to work in but their invaluable expertise and support at every stage of development.

We genuinely believe that this play will make audiences cry and laugh for many years to come, it will make people understand far more about why Alan Turing is a hero to so many, it will make people think about the treatment inflicted on him then and on the way we behave to one another today.

We hope you will be able to see the play as it tours and we would love to hear what you think of it – please get in touch @scriptography

6th, 7th and 8th May Arad Goch in Aberystwyth,  9th May Theatr Brycheiniog in Brecon, 12th May – Torch Theatre in Milford Haven, 13th May – Blackwood Miners Institute in Blackwood, 15th May – Taliesin Arts Centre in Swansea , 21st May – The Miners in Ammanford, 22nd May in Theatr Hafren in Newtown. The play will be presented in London at Arcola Theatre on 17th May and will be at Edinburgh Fringe Festival 7th – 31st August.

Bydd To Kill A Machine yn agor heno, nos Fercher Mai 6ed yn Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth, gyda pherfformiadau hefyd yn cymryd lle nos Iau, Mai 7fed a nos Wener, Mai 8fed cyn teithio o amgylch Cymru gan gychwyn yn Theatr  Brycheiniog ar Ddydd Sadwrn Mai 9fed.

Rydym y edrych ymlaen yn arw at allu rhannu’r ddrama arbennig hon am Alan Turing gan y dramodydd o Aberystwyth Catrin Fflur Huws. Canolbwyntia’r ddrama ar hanes drasig ei fywyd. Nid yw digon o bobol yn ymwybodol o’i hanes ac am amgylchiadau trist ei fywyd a’i farwolaeth, ac rydym yn falch iawn o ledaenu’r hanes honno. Chwaraeir rhan Alan Turing gan Gwydion Rhys, The Betray gan Rick Yale, The Friend gan Francois Pandolfo a The Interrogator gan Robert Harper. Cyfarwyddwyd y ddrama gan Angharad Lee.

Y mae heddiw yn gychwyn taith newydd i’r ddrama hon, a gychwynnodd ei daith bedair blynedd yn ôl fel rhan o brosiect Spread the Word Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Sherman Cymru.

Am y dair wythnos ddiwethaf, mae cwmni Arad Goch wedi croesawu’r cwmni ac wedi darparu cartref i ni er mwyn ein galluogi i ddatblygu a pharatoi’r ddrama unigryw hon. Y maent wedi darparu gofod ymarfer ond hefyd wedi rhannu eu harbenigedd a’u cymorth drwy gydol y broses.

Rydym yn credu’n ddirfawr y bydd y ddrama hon y peri i gynulleidfeydd chwerthin a chrio am flynyddoedd i ddod, ac  y bydd yn golygu fod llawer mwy yn deall pa mor bwysig yw Alan Turing, a sut cafodd ef ei drin, ac yna ar sut rydym yn trin eraill heddiw.

Gobeithiwn y cewch chi gyfle i weld y ddrama tra’i bod y teithio  – byddem wrth ein boddau I glywed beth oeddech chi’n feddwl ohono @scriptography

6ed, 7fed ac 8fed Mai Arad Goch, Aberystwyth,  9fed Mai Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu, 12fed Mai – Torch Theatre yn Aberdaugleddau, 13eg May – Blackwood Miners Institute yn Y Coed Duon, 15fed Mai – Canolfan Taliesin yn Abertawe, 21ed Mai – The Miners yn Rhydaman, 22ain Mai yn Theatr Hafren yn y Drenewydd. Perfformir y ddrama yn Llundain yn Arcola Theatre ar 17eg Mai, ac yng Ngwyl Ymylol Caeredin 7fed – 31ain Awst.