Praise from Alan Turing’s Family

12523844_10153910596275339_7554041478702164212_n

Alan TuringFrom the moment that we began working on To Kill a Machine the legacy of Alan Turing has been uppermost to all of us. We are thrilled and overwhelmed to have the support of Alan Turing’s family.

“I thoroughly enjoyed watching To Kill a Machine. I was totally captivated by the performance of Alan Turing by Gwydion Rhys. He played the part with great sensitivity and understanding of his character. It was a pleasure to see the true generosity and kindness in Alan’s character being well illustrated throughout the play.

The play explores well Alan’s commitment to his work and the country to which he served and also covers the turmoil in his mind with his sexuality. The last highly emotional scene shows the tremendous suffering of Alan Turing inflicted on him by the Government, for which he had worked so hard and achieved so much.

In summary To Kill a Machine is a sensitive and realistic portrayal of the complex character of Alan Turing. I would thoroughly recommend seeing this play.”

Rachel Barnes
Great niece of Alan Turing

 

To Kill a Machine at Kings Head Theatre

TKAM A2 poster W

6 April – 23 April 2016, 7pm (Tuesdays – Saturdays) and 3pm (Sundays)
Press Night: 8 April, 7pm

***** “a much more hard-hitting and accurate look at the life and work of Alan Turing than much of the sanitised films that have been doing the rounds” Wales Online

To Kill a Machine tells the life-story of war-time cryptanalyst Alan Turing. It is a story about the importance of truth and injustice and of keeping and revealing secrets. The play examines his pioneering work considering whether a machine could think, asking the questions “what is the difference between a human and a machine?” and “If a human is prevented from thinking, do they then become a machine?” At the heart of the play is a powerful love story and the importance of freedom, in relation to Turing’s own life, death and posthumous re-evaluation. It is the story of Turing the genius, Turing the victim and Turing the constant in a tumultuous world.

*****”one of the most finely crafted hours of theatre you’ll find on the Fringe” Edinburgh Evening News

Created in 2012, Aberystwyth based Scriptography Productions looks to support and develop writers, find new platforms for text based work to be produced and encourage cross disciplinary collaborations. It seeks to engage new audiences for work through choice of subject matter and through cross disciplinary, multi-platform work and through enhanced marketing and digital engagement. Scriptography Productions is an associate company at Aberystwyth Arts Centre.

“asks devastating questions about the ways in which societies dehumanise those they deem deviant” The Scotsman

The cast includes Gwydion Rhys, Francois Pandolfo, Rick Yale and Robert Harper. It is directed by Angharad Lee and produced by Sandra Bendelow for Scriptography Productions.

After a bombastic, exciting and innovative 45th year, the King’s Head continues its new artistic policy of being a crucible of new writing and critical rediscoveries, whilst also welcoming the much-anticipated return of pub opera, with the aim of being the best pub theatre in London. The King’s Head offers an unashamedly broad church of programming including theatre, musical theatre and opera, transfers to and from the biggest arts festivals in the world, and a trail-blazing policy of ethical employment on the fringe – if it’s on here, you won’t see it anywhere else.

The play was awarded an Arts Council Wales grant in 2015 for production and touring and also selected as part of the Wales in Edinburgh scheme to take the best of Welsh Theatre to the festival. It sold out throughout the run at Edinburgh Festival and earned critical acclaim alongside being longlisted for the Amnesty International Freedom of Expression Award. It is a co-production with Cwmni Theatr Arad Goch who provided invaluable support to help the brand new company produce the play as their very first project.

The play was nominated for four Wales Theatre Awards, Best Actor for Gwydion Rhys, Best Playwright for Catrin Fflur Huws, Best Director for Angharad Lee and Best Production.

BUY TICKETS HERE: kingsheadtheatre.com

6 Ebrill – 23 Eprill 2016, 7yh (Dydd Iau-Dydd Sadwrn) a 3yh (Dydd Sul)
Noson y wasg: 8 April, 7pm

Wedi perfformiadau llwyddianus yng Nghymru ac yng Ngwyl Ymylol Caeredin, y mae To Kill A Machine gan Catrin Fflur Huws yn trosglwyddo i’r Kings Head Theatre yng Llundain. Y mae’r ddrama, sydd wedi ei gynhyrchu gan Scriptography Productions yn gosod hanes Alan Turing mewn cyd-destun o sioe gwis.

***** “dehongliad llawer mwy di-flewyn-ar-dafod a chywir o fywyd a gwaith Alan Turing na llawer o’r ffilmiau sydd o gwmpas sydd yn gwyngalchu’r hanes” Wales Online

Y mae To Kill a Machine yn adrodd hanes bywyd y cel-ddadansoddwr Alan Turing. Y mae’n stori am wirionedd ac am anghyfiawnder ac am gadw a datgelu cyfrinachau. Dadansodda’r ddrama ei waith arloesol ar allu peiriant i feddwl gan ofyn ‘beth yw’r gwahaniaeth rhwng person a pheiriant?’ ac os nad oes gan berson hawl i’w feddyliau, ai peiriant ydyw? Yng nghalon y ddrama y mae stori serch rymud am bwysigrwydd rhyddid, yng nghyd-destun bywyd, marwolaeth ac ail-werthusiad pwysigrwydd Alan Turing yn ddiweddarach. . Stori ydyw am Alan Turing yr athrylith, Alan Turing y dioddefwr, a’r Alan Turing sydd yn gyson mewn byd sydd yn newid.

*****“un o’r oriau mwyaf cywrain ei grefft a welwch chi ar lwyfannau’r Wyl ‘ Edinburgh Evening News

Wedi ei sefydlu yn 2012, y mae Scriptography Productions, sydd wedi ei leoli yn Aberystwyth yn ceisio cefnogi a datblygu awduron, canfod platfformau newydd ar gyfer cynhyrchu gwaith geiriol ac annog gwaith rhyng-ddisgyblaethol. Ymgeisia i ganfod cynulleidfaoedd newydd ar gyfer gwaith drwy ei ddewis o bwnc, gwaith aml-blatfform a thrwy marchnata eang, a chyd-gysylltu digidol.

Y mae Scriptography Productions yn gwmni cyswllt ar gyfer Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

“mae’n holi cwestiynau tyngedfenol ynghylch sut mae cymdeithasau yn dibersonoli personau sydd yn cael eu barnu i fod yn wyrol.” The Scotsman

Y mae’r cast yn cynnwys Gwydion Rhys, Francois Pandolfo, Rick Yale a Robert Harper. Fe’i cyfarwyddir gan Angharad Lee ac fe’i cynhyrchir gan Sandra Bendelow ar gyfer Scriptography Productions.

Wedi blwyddyn wefreiddiol a gwreiddiol, y mae’r King’s Head yn parhau a’i bolisi o fod yn grwsibl ar gyfer dramau newydd ac ail-ganfyddiadau bwysig, gan hefyd groesawu dychweliad hir-ddisgwyliedig yr opera dafarn, gan ymgeisio i fod y theatr dafarn orau yn Llundain. Y mae’r Kings Head yn ymfalchio mewn cynnig arlwy sydd yn hynod o eang, gan gynnwys theatr, sioeau cerdd, ac opera, trosglwyddiadau o Wyliau theatr mwya’r byd a pholisi arloesol o gyflogaeth moesol ar yr ymylon – os gwelwch i e yma, fydd e ddim yn unlle arall.

Derbyniodd y ddrama grant gan Cyngor y Celfyddydau yn 2015 ar gyfer cynhyrchiad a theithio, ac fe’i dewiswyd fel un o sioeau Cymru yng Nghaeredin er mwyn arddangos y gorau o theatr Cymru yng Nghaeredin. Gwerthodd allan drwy gydol y cyfnod yng Nghaeredin, ac enillodd sylw beirniadol canmoladwy dros ben, ynghyd a derbyn enwebiad ar gyfer Gwobr Rhyddid Mynegiant Amnest Rhyngwladol. Y mae’r sioe yn gyd-gynhyrchiad gyda  Cwmni Theatr Arad Goch, a roddodd gefnogaeth sylwedddol i’r cwmni i gynhyrchu’r sioe fel eu sioe gyntaf un.

Enwebwyd To Kill a Machine am bedair gwobr Theatr Cymru:  Actor Gorau i  Gwydion Rhys, Dramodydd gorau i Catrin Fflur Huws, Cyfarwyddwr gorau i Angharad Lee a Chynhyrchiad Gorau

PRYNU DOCYNNAU: kingsheadtheatre.com